پرداخت آنلاین

140022496069

راهنما

  • ورود یا تکمیل موارد ستاره دار (*) الزامی است.
  • در ورود اطلاعات دقت کافی را انجام دهید.
  • پرداخت های اشتباه قابل عودت نیستند.
  • در صورت داشتن شماره فاکتور آن را در بخش مربوطه وارد و بر روی کلیک نمایید تا ورودی‌ها تکمیل شود.